Raduň – tenis – piklebal

Nezařazeno
Seznam přání Sdílet
Sdílet kurz
Page Link
Sdílejte na sociálních sítí

O kurzu

Název: Kroužek pickleballu pro děti

Cíl kroužku: Cílem kroužku pickleballu je poskytnout dětem příležitost se aktivně zapojit do sportovní aktivity, rozvíjet své dovednosti a získávat nové sportovní zkušenosti. Pickleball je zábavný sport, který je snadno pochopitelný a hratelný, což činí tento kroužek vhodným pro děti.

Pro koho je kroužek určen: Kroužek je vhodný pro děti ve věku od 6 do 14 let, bez ohledu na jejich zkušenosti s pickleballem nebo jinými míčovými sporty.

Aktivity kroužku:

 1. Učení pravidel: Děti se naučí základní pravidla pickleballu a herní strategie.
 2. Technika a dovednosti: Tréninky budou zaměřeny na vývoj dovedností jako je servis, úder a pohyb na hřišti.
 3. Zábavné zápasy: Kroužek bude zahrnovat zápasy a turnaje mezi dětmi, aby si mohly vyzkoušet své dovednosti v soutěžním prostředí.
 4. Týmová spolupráce: Pickleball je často hrán v týmech, což podporuje spolupráci a komunikaci mezi dětmi.
 5. Zdravý životní styl: Kromě samotného sportu se kroužek bude věnovat i tématům jako je fyzická aktivita, výživa a zdravý životní styl.
 6. Společenské dovednosti: Děti budou mít možnost navázat nová přátelství a rozvíjet své společenské dovednosti v rámci týmu.

Vybavení: Kroužek bude poskytovat potřebné vybavení pro hráče, včetně pickleballových raket a míčků. Děti by měly mít vhodný sportovní oděv a obuv.

Připojte své děti k našemu kroužku pickleballu a nechte je objevit radost ze hry, týmové spolupráce a pohybové aktivity. Pickleball je skvělý způsob, jak trávit volný čas a získat nové dovednosti, které mohou zůstat s vámi po celý život.

 

Zobrazit více

Co se naučíte?

 • Kroužek pickleballu nabízí dětem mnoho výhod a přínosů, které mohou pozitivně ovlivnit jejich fyzický a sociální rozvoj. Následující seznam shrnuje některé z hlavních výhod, které kroužek pickleballu pro děti přináší:
 • Fyzická aktivita: Pickleball je aktivní sport, který zahrnuje pohyb, běhání a rychlé reakce. Pomáhá dětem zlepšit svou fyzickou kondici a celkovou vytrvalost.
 • Zábava: Pickleball je zábavná hra, která přináší dětem radost a uspokojení z fyzické aktivity. Je to sport, který lze hrát s radostí a nadšením.
 • Rozvoj dovedností: Děti se učí různé dovednosti, jako je úder míčku, servis, rychlý pohyb a koordinace. Tyto dovednosti mohou být užitečné i v jiných sportech.
 • Snadná dostupnost: Pickleball je sport, který lze hrát na různých typech povrchů, včetně venkovních hřišť a sportovních hal, což znamená, že je snadno dostupný pro děti.
 • Rozvoj týmové spolupráce: Pickleball může být hrán v týmech, což podporuje spolupráci, komunikaci a strategické myšlení dětí.
 • Sociální interakce: Kroužek pickleballu dětem umožňuje navazovat nová přátelství a společně trávit čas s vrstevníky.
 • Soutěživost: Pickleball může poskytovat dětem soutěžní prostředí, kde si mohou vyzkoušet své dovednosti a zlepšovat se.
 • Zdravý životní styl: Kroužek podporuje zdravý životní styl tím, že motivuje děti k pohybu a fyzické aktivitě.
 • Sebevědomí: Když děti zdokonalují své dovednosti a dosahují úspěchů ve sportu, zvyšuje se jejich sebevědomí a sebedůvěra.
 • Dlouhodobý koníček: Pickleball je sport, který lze hrát po celý život, což může dětem pomoci najít trvalý zájem a koníček.
 • Kroužek pickleballu pro děti tedy nabízí mnoho výhod, ať už jde o fyzický rozvoj, sociální interakci nebo rozvoj dovedností. Je to skvělá příležitost, jak děti zapojit do zdravého a aktivního životního stylu a zároveň je bavit a motivovat.