Malé Hoštice – tenis – piklebal

Seznam přání Sdílet
Sdílet kurz
Page Link
Sdílejte na sociálních sítí

O kurzu

Kroužek tenisu a piklebalu pro děti v Malých Hošticích je skvělou příležitostí pro mladé sportovce, aby objevili krásu a dovednosti těchto dvou vzrušujících raketových sportů. Následující popis vám přiblíží, co tento kroužek nabízí:

Pro koho je kroužek určen?: Naše tenisové a piklebalové aktivity jsou vhodné pro děti ve věku od 6 do 15 let. Bez ohledu na to, zda jsou začátečníci nebo mají již nějaké zkušenosti s těmito sporty, vítáme všechny nadšence, kteří chtějí zdokonalit své dovednosti.

Bezpečnost a vybavení: Bezpečnost našich hráčů je naší prioritou. Všechny aktivity jsou prováděny pod dohledem zkušených trenérů, a dětem jsou k dispozici veškeré ochranné pomůcky a sportovní vybavení.

Tréninkový program: V rámci kroužku se děti učí a zdokonalují základy tenisu a piklebalu. Tréninky jsou koncipovány tak, aby byly zábavné, motivující a vhodné pro věk a úroveň dovedností účastníků.

Individuální pozornost: Naši trenéři kladou důraz na individuální pokrok každého hráče. Pomáhají dětem rozvíjet technické dovednosti, taktiku a strategii.

Týmová spolupráce: Kromě individuálního tréninku učíme děti také, jak spolupracovat a komunikovat s ostatními hráči. To podporuje rozvoj týmového ducha a sociálních dovedností.

Sociální interakce: Kroužek je také skvělým místem pro děti, aby navázaly nová přátelství a setkávaly se s vrstevníky mimo školní prostředí. To podporuje rozvoj sociálních dovedností a posiluje sebedůvěru.

Zápasy a turnaje: Kromě tréninků mají děti příležitost zúčastnit se tenisových a piklebalových zápasů a turnajů. To jim umožňuje zažít atmosféru soutěže a praktikovat své dovednosti v reálných herních situacích.

Zdravý životní styl: Účast v kroužku podporuje zdravý životní styl a pohybovou aktivitu, což má pozitivní vliv na celkové zdraví a pohodu dětí.

Radost a zábava: Tenis a piklebal jsou zábavné sporty, které přináší dětem radost a vzrušení. Hra je plná pozitivní energie a dobrodružství.

Sebevědomí a sebedůvěra: Úspěchy v kroužku tenisu a piklebalu mohou posilovat sebevědomí a sebedůvěru dětí. Když vidí, že se zlepšují a dosahují úspěchů, cítí se silnější a více sebejistí.

Různorodost dovedností: Tenis a piklebal zahrnují různé aspekty, jako je rychlost, koordinace, taktika a strategie. Děti mají příležitost rozvíjet a zdokonalovat širokou škálu schopností.

Kroužek tenisu a piklebalu v Malých Hošticích je tedy skvělou příležitostí pro děti, aby objevily krásu těchto sportů, rozvíjely dovednosti, budily zájem o aktivní životní styl a vytvářely trvalá přátelství. Je to prostředí, které podporuje fyzický, sociální a emocionální rozvoj dětí a zároveň je plné zábavy a radosti ze hry.

Zobrazit více

Co se naučíte?

 • Kroužek tenisu a piklebalu pro děti nabízí řadu výhod a pozitivních zkušeností. Zde je několik klíčových výhod těchto sportovních aktivit:
 • Fyzická aktivita: Tenis a piklebal jsou raketové sporty, které zapojují celé tělo. Účast v těchto kroužcích podporuje fyzickou aktivitu, což je důležité pro celkové zdraví a kondici dětí.
 • Rozvoj dovedností: Děti se v kroužku učí techniky tenisu a piklebalu, což zahrnuje střelbu, smečování, přihrávání a různé herní strategie. Tyto dovednosti mohou být uplatnitelné i v jiných raketových sportech.
 • Koordinace a reflexy: Tenis a piklebal vyžadují rychlé reakce, koordinaci pohybů a schopnost odhadovat trajectorie míčů. Děti se v těchto sportech naučí zlepšovat své reflexy a prostorovou orientaci.
 • Týmová spolupráce: I když jsou tenis a piklebal individuální sporty, tréninky a zápasy mohou zahrnovat týmovou spolupráci, zejména při hře ve čtyřhře. Děti se učí komunikovat a spolupracovat s partnerem nebo týmem.
 • Sociální interakce: Kroužek tenisu a piklebalu poskytuje dětem příležitost setkávat se s vrstevníky mimo školní prostředí. To podporuje rozvoj sociálních dovedností a umožňuje vytvářet nová přátelství.
 • Soutěživost a fair play: Účast v zápasech a turnajích v rámci kroužku učí děti, jak soutěžit s respektem k soupeřům a dodržovat pravidla fair play.
 • Zdravý životní styl: Tenis a piklebal podporují aktivní životní styl, což může přispět ke snížení rizika obezity a dalších zdravotních problémů spojených s nedostatečnou pohybovou aktivitou.
 • Radost a zábava: Hraní tenisu a piklebalu přináší dětem radost a zábavu. Tyto sporty jsou vzrušující a motivující.
 • Sebevědomí a sebedůvěra: Úspěchy v kroužku mohou posilovat sebevědomí a sebedůvěru dětí. Když vidí, že se zlepšují a dosahují úspěchů, cítí se silnější a více sebejistí.
 • Trvalý zájem o sport: Kroužek tenisu a piklebalu může rozvíjet zájem dětí o sport a aktivní životní styl, což může pozitivně ovlivnit jejich budoucnost a zdraví.
 • Kroužek tenisu a piklebalu pro děti přináší tedy mnoho výhod, které zahrnují fyzický rozvoj, rozvoj dovedností, sociální interakci a radost ze hry. Je to skvělá příležitost, jak podnítit vášeň pro sport a tělesnou aktivitu u dětí.