Fit Sports
logo
Projekt Evropské unie

Chcete zažít neuvěřitelné zážitky a spoustu zábavy ?

Tak právě pro Vás máme připravené následující kurzy

Neváhejte a přihlaste se na některou z aktivit

Exhibice piklebalu na školách i v novém školním roce 2016/17

Ke konci školního roku v červnu 2016 jsme ve spolupráci s MOP začali organizovat na školách v Ostravě exhibice piklebalu (amerického tenisu) na základních školách. Akce byla určena pro žáky čtvrtých ročníků a děti si jí pořádně užily. Po úvodní besedě, představení sportu a taktéž ukázce medailí ze světových turnajů následoval praktický program, kde se mohli žáci aktivně zapojit a tento sport si vyzkoušet. Jelikož akce měla velký úspěch, požádal nás odbor školství MOP, zda-li by bylo možné i v novém školním roce 2016/2017 v těchto exhibicích pokračovat na dalších školách. Ve tomto školním roce tedy tuto úspěšnou akci navazujeme a na jaře v 2017 opět proběhnou exhibice na vybraných ostravských školách. Věříme, že i v tomto školním roce budeme moci dětem tento nejrychleji se rozvíjející sport na světě ukázat a že se jim bude akce líbit.

26.05.2019 @ 08:13